Beweeg de muis om te bladeren - Klik om te selecteren
|
|
|
|
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITGEBREID ZOEKEN
|
|
|
|
|
  • Wat waarborgt de bagageverzekering ?

Deze verzekering kan alleen maar de verzekerde of eveneens zijn hele gezin dekken in geval van diefstal met braak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van bagage en verdwijning en laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf.

De waarborg heeft betrekking op elk voorwerp, eigendom van de verzekerde, dat hij voor zijn persoonlijk gebruik tijdens de reis meeneemt, of dat hij tijdens de reis aankoopt om het mee naar huis te nemen.

Voor de waarborg diefstal of beroving moeten de waardevoorwerpen soms aangegeven zijn om gedekt te zijn en er zijn sowieso bijzondere beperkingen (fototoestellen, juwelen, camera's, fietsen, ski's, surfplanken, correctiebrillen, …). Geldwaarden zijn ook slechts gedekt onder bepaalde beperkingen.
De dekking kan uitgebreid worden tot blokkerings- en toekenningskosten van een nieuwe kredietkaart en tot kosten voor het opnieuw bekomen van officiële documenten (paspoort, rijbewijs, enz.).

In geval van laattijdige aflevering van de bagage onderneemt de verzekeraar de nodige stappen en houdt hij contact met de luchtvaartmaatschappij en/of het transportbedrijf tot de teruggave van uw bagage. Voor die periode kan in een forfaitaire tussenkomst voorzien zijn voor dringende aankopen in het land van bestemming. De verzekeraar kan u eveneens een koffer toezenden met persoonlijke spullen ter vervanging.

Het verlies is alleen gedekt terwijl de bagage onder de verantwoordelijkheid van het transportbedrijf valt: als u uw bagage vergeet op het perron, komt de verzekering niet tussen. Als u daarentegen uw bagage registreert en u ze niet terugvindt wanneer u van het vliegtuig stapt omdat de luchtvaartmaatschappij ze verloren is, dan komt de verzekering tussen.

19.02.2010
Verwante informatie