Beweeg de muis om te bladeren - Klik om te selecteren
|
|
|
|
|
 

Assuralia neemt nota van groen licht van Comité voor Schadeafwikkeling voor vergoeding van lichamelijke letsels van de slachtoffers van 22 maart

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsonder-nemingen, heeft kennis genomen van de beslissing waarbij het Comité voor Schadeafwikkeling, opgericht door de wet terrorisme, de aanslagen van 22 maart erkent als daden van terrorisme en toelating verleent om de procedure voor schadeloosstelling op te starten.

Verzekeringsinformatie beschikbaar op crisiscentrum.be

Assuralia heeft zijn medewerking verleend aan de website www.crisiscentrum.be/nl/aanslagen-2203, een initiatief van de federale overheid. Deze site bundelt informatie die afkomstig is van de politie, het parket, de diensten voor slachtofferbejegening en verschillende ministeries.
Wat verzekeringen betreft gaat de site in op vragen tot wie zich te richten, welke contracten kunnen tussenkomen en hoe de dekking van aanslagen geregeld is vanuit het standpunt van het slachtoffer.
Het is de bedoeling dat de site verder aangevuld wordt naarmate vollediger informatie beschikbaar is.

Geweigerde arbeidsongevallen : een aandachtspunt, geen schande

28 april is op de kalender aangevinkt als Internationale dag van de arbeidsveiligheid, en is daarom een hoogdag in de communicatie over arbeidsongevallen.

Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

Ja, sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen.

In de pers

Maandag 30 mei 2016

Naar aanleiding van een voorval in Brugge beweert Gazet van Antwerpen (p. 5) dat de elektrische fiets steeds vaker oorzaak is van woningbrand. Dat gebeurt door oververhitting bij het opladen. Een brandende lithiumbatterij blijkt moeilijk te blussen.

Tip van de week

Als ik een levensverzekering sluit om te sparen voor mijn minderjarig kleinkind, wat zijn dan de rechten van de ouders?

Jij bepaalt als verzekeringsnemer de voorwaarden van het contract en de wetgever zorgt ervoor dat de belangen van de minderjarige beschermd blijven. De ouders van het minderjarig kind hebben geen toegang tot de gestorte tegoeden.

Insert Assurmember
UITGEBREID ZOEKEN

Poll

Wanneer besprak u voor het laatst uw verzekeringsportefeuille?

 

U volgt de ontwikkelingen van het Solvency II-project op de voet op, gaat de impact voor onze leden na, en werkt adviezen uit voor de sector.

U volgt het maatschappelijk debat over aanvullende pensioenen, en de levensverzekeringen in het algemeen, op de voet.

U staat in voor studies in vooral collectieve levensverzekeringen (2de pijler – aanvullende pensioenen) en bent actief betrokken bij het opstarten en realiseren van diverse projecten (met links naar o.a. het berekenen van technische voorzieningen, verworven rechten, solvabiliteitsgrenzen).

Assuralia zoekt een tweetalige administratief medewerker met minstens een bachelordiploma en een eerste werkervaring op zak.

Voor het leiden van zijn ICT-departement zoekt Assuralia een gedreven polyvalente informaticus met visie.

Het Belgisch Syndicaat voor Kernverzekeringen (SYBAN) zoekt ter versterking van zijn ploeg een administratieve assistent(e).