• In de pers

  Dinsdag 27 juni 2017

  Verschillende kranten, waaronder De Tijd (p. 2 en 6), De Morgen (p. 4), Het Laatste Nieuws (p. 1 en 4), La Dernière Heure (p. 5), La Libre (p. 6 – 7) en L’Echo (p. 8), zijn geïnteresseerd in het project van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), over de introductie van een pensioen op punten. Dat laat toe om het wettelijk pensioen te berekenen op basis van de lengte van de loopbaan en de effectief gewerkte jaren en niet op basis van leeftijd. Dat systeem zou het ook mogelijk maken om deeltijds met pensioen te gaan of vroeger te stoppen met werken in ruil voor een minder hoog pensioenbedrag. Een nota van de Academische Raad en het Bestuur dat zich buigt over de haalbaarheid van de methode bevestigt dat het systeem technisch mogelijk is maar dat er bepaalde moeilijkheden zijn, zoals een hoge kost.

 • De verzekeraars ondersteunen BOB tijdens het festivalseizoen

  Persbericht

  De verzekeraars ondersteunen via hun beroepsvereniging Assuralia de nieuwe Bob-zomercampagne die zij voeren in samenwerking met de Belgische Brouwers, het BIVV en de drie gewesten. De boodschap die overal terugkomt, luidt: ‘BOB, altijd nul op’.

  Lees meer...

 • Nieuw reglement “kosten en lasten”

  Sector Actueel

  Met het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 mei) tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied is een einde gekomen aan een lange saga. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

  Lees meer...

 • Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

  Sector Actueel

  De Vlaamse Regering heeft op 2 juni een besluit goedgekeurd met het oog op de actualisering van de “risicozones voor overstromingen“. Openbare werken als het Sigmaplan leiden tot de schrapping van risicozones langs Maas en Schelde. Langs de Dijle, in het Oost-Vlaamse krekengebied en in het Brugse Vrije, onder meer, komen er nieuwe risicozones bij.

  Lees meer...

 

Perscorner

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs