Directeur m/v (Datassur)
Datassur is een economisch samenwerkingsverband (ESV), opgericht door verzekeringsondernemingen. Het telt momenteel 45 leden die op basis van hun omzet in alle verzekeringstakken samen ongeveer 91% van de Belgische verzekeringsmarkt uitmaken. Datassur is gevestigd in Brussel en biedt met een 10-tal medewerkers diensten aan haar leden aan. Elk van deze diensten wil niet enkel de technische en economische prestaties van de aangesloten ondernemingen verbeteren, maar levert tevens toegevoegde waarde voor de klanten van deze ondernemingen.


Functie

 • U bent verantwoordelijk voor de operationele werking van het ESV en rapporteert aan het College van zaakvoerders.
 • U staat in voor het management van het ESV en u motiveert een team van een 10-tal medewerkers.
 • U adviseert de voorzitter, ondervoorzitter en het College van Zaakvoerders omtrent het te volgen beleid.
 • U volgt tendensen en ontwikkelingen binnen de verzekeringssector op de voet.
 • Samen met uw medewerkers detecteert u noden bij uw leden en u weet ze om te zetten in concrete diensten met een toegevoegde waarde.
 • U coördineert projecten voor de uitwerking van nieuwe diensten van A tot Z.
 • U zorgt voor de correcte toepassing door het ESV van de regelgeving (privacy, juridisch kader voor de centrale verwerking van sectorbestanden) en van de conventies met aangesloten verzekeringsondernemingen.
 • U bouwt een netwerk van contactpersonen uit binnen de verzekeringssector en met externe partners (o.a. instellingen van openbaar nut).
 • U zorgt voor een doelgerichte informatieverspreiding, bv. door de media te woord te staan, en via het jaarverslag, de website, e.d.m.
 • U bent het aanspreekpunt binnen de verzekeringssector voor de door Datassur geleverde diensten.


Profiel

 • Hogere opleiding – niveau master
 • Grote affiniteit met het IT-gebeuren en technologische ontwikkelingen
 • Ervaring binnen de verzekeringssector of met projectbeheer zijn pluspunten, net als ervaring met databeheer binnen het kader van de evoluerende privacy-wetgeving • Managementervaring
 • Tweetalig Nederlands/Frans, met een goede operationele kennis van het Engels
 • Uitstekende communicator, zowel mondeling als schriftelijk, met uitstekende presentatievaardigheden
 • Sterke interpersoonlijke en diplomatische vaardigheden
 • Dynamische en enthousiaste persoonlijkheid
 • Resultaatgericht, volhardend en goed bestand tegen stress
 • Kwaliteits- en servicegericht
 • Analytische geest met probleemoplossend vermogen

Aanbod

Wij bieden u een uitgelezen kans om deel te nemen aan vernieuwende projecten binnen de verzekeringssector die de dienstverlening aan klanten en partners ondersteunen. Een kijk op de volledige verzekeringsmarkt en de sleutelactoren in de verzekeringswereld. Ruime opleidingsmogelijkheden. Competitief salaris, met extra-legale voordelen.

Geïnteresseerd?

Stuur een gemotiveerd schrijven met CV naar Gino Leroy, personeelsdienst, de Meeûssquare 29 te 1000 Brussel (e-mail : dad@assuralia.be).