De gewestelijke regelgevingen inzake milieu evolueren voortdurend. Ze voorzien in talrijke eisen en verplichtingen waarvan de niet-naleving de aansprakelijkheid van de bedrijven tijdens de uitoefening van hun activiteiten kan meebrengen.

Precies daarom nam Assuralia het initiatief om een informatiebrochure te publiceren die de bestaande regelgevingen in de drie gewesten toelicht. Daarin wordt ook een algemeen beeld geschetst van de verzekeringsoplossingen waarmee de bedrijven zich kunnen indekken tegen de financiële gevolgen van risico’s in het kader van de milieuaansprakelijkheid.

Een bijgewerkte versie 2021 van deze brochure is beschikbaar op de website van Assuralia.