Financiële transactietaks

Op 23 mei 2017 komen de ministers van Financiën van tien Europese landen samen om zich uit te spreken over de invoering van een financiële transactietaks (Financial Transaction Tax of kortweg FTT). België neemt aan dat overleg deel.

Deze beslissing betekent een zware bedreiging voor al wie recht heeft op een verzekeringsuitkering. De verzekeraars beheren immers activa voor rekening van verzekerden: daarom spreekt men van “dekkingswaarden”, die aan deze rechthebbenden toekomen. Zij vormen dus het echte doelwit van die bijkomende belasting. Dezelfde redenering geldt voor de meerwaardebelasting bij de verkoop van aandelen: ook daar dreigt de regering de verzekerden over één kam te scheren met pure traders, alsof de verzekeraars zich aan kortzichtige financiële speculatie zouden hebben bezondigd.

De FTT vormt een acute bedreiging voor de rechten van de verzekerden. Bovendien ondermijnt zij de toekomst van de verzekeringsactiviteit in België nu de lat niet gelijk gelegd wordt met de buurlanden en evenmin met de concurrerende pensioenfondsen, ook aanbieders van aanvullende pensioenen. Vandaag al lijdt vooral de levensverzekering zwaar onder een felle terugval van de omzet en een negatieve rendabiliteit, waardoor banen verloren gaan en sommige verzekeraars die activiteit afbouwen.

Daarom is het zo belangrijk dat de regering inziet hoe acuut het gevaar is en hoezeer het voor alle verzekerden en de sector zelf cruciaal is dat de overwogen maatregelen beter afblijven van de activa die voor de bescherming van de rechten van de verzekerden opgebouwd worden.