De wettelijk verplichte antiwitwasopleiding

De kennis van de antiwitwaswetgeving is een voorwaarde voor het behoud van het FSMA-inschrijvingsnummer. De hele verzekeringssector heeft daarom de handen in elkaar geslagen om één opleiding, die erkend is door de FSMA uit te werken.

Naar aanleiding van de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de antiwitwasgeving is voorzien in strengere voorwaarden met betrekking tot de beroepskennis van de verzekeringsmakelaars die bemiddelen in levensverzekeringen, en al hun eventuele verantwoordelijken voor de distributie.

Lees de tekst over de verplichte antiwitwasopleiding

Bekijk de lijst van de toetredingen