Gedragsregels schaderegeling verongelukte kinderen

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, gaat in op een reeks wensen van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen-Parents d'Enfants Victimes de la Route, hierna OVK-PEVR, met het oog op de afhandeling van de schaderegeling bij ongevallen waarbij kinderen verongelukt zijn.

Verzekeringsondernemingen gaan er immers van uit dat zij naast hun wettelijke en contractuele verbintenissen, de maatschappelijke en menselijke plicht hebben om het verloop van de procedures ten aanzien van de getroffen families zo draagbaar mogelijk te maken.

Onderstaande gedragsregels gelden daarom breed, ongeacht de aard van de verzekering waar een beroep op wordt gedaan (burgerlijke aansprakelijkheid, eigen schade of rechtsbijstand) en van zodra de betrokken verzekeringsonderneming over de informatie beschikt dat het schadegeval betrekking heeft op een verongelukt verkeersslachtoffer jonger dan 26 jaar.

Lees de tekst van de gedragsregels