Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar

Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen.

Download de tekst van de gedragscode

De gedragscode is, specifiek voor de rechtsbijstandsverzekering, een aanvulling op de Gedragsregels van de verzekeringsonderneming, de Aanbevelingen schaderegeling, de
Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen en de Gedragsregels schaderegeling verongelukte kinderen die de rechtsbijstandsverzekeraars
al onderschreven hebben.