Protocolakkoord notarissen

In maart 2007 sloot Assuralia een nieuw protocolakkoord met Febelfin en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat om te komen tot een meer efficiënte samenwerking tussen hypotheekondernemingen en notarissen. Dit protocolakkoord voorziet in een (geleidelijke) standaardisering van de gegevensuitwisseling en gehanteerde procedures in het kader van de opmaak en het verlijden van een kredietakte.

Het protocolakkoord downloaden

De Modeldocumenten: