Gedragscode Gewaarborgd Inkomen

De gedragscode "Gewaarborgd Inkomen" laat toe om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dat wenst. Zo kunnen meer dan 61.000 verzekerde zelfstandigen vanaf 1 juni 2017 hun verzekeraar daartoe een voorstel vragen zonder medische vragenlijst of onderzoek.De regering heeft de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan verstrengd. Zo zal men in de toekomst niet meer voor zijn 63ste op pensioen kunnen gaan. Vooral bij zelfstandigen, die bij een langdurige arbeidsongeschiktheid meer nood hebben aan een aanvulling op de sociale zekerheid, biedt de dekking “Gewaarborgd Inkomen” een belangrijke bescherming.

Daarom hebben de verzekeraars een gedragscode opgesteld waarin ze toezeggen deze dekking op vraag van de verzekerde te verlengen tot 65 jaar in verzekeringscontracten die een rente uitkeren bij arbeidsongeschiktheid en waarin voorheen slechts dekking voorzien was tot een leeftijd van 60 à 64 jaar. De gedragscode gaat in vanaf 1 juni 2017 en zal gedurende vier jaar gelden.

Lees de gedragscode Gewaarborgd Inkomen (met toelichting)