Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie vernietigt en vervangt de overeenkomst van 16 mei 2000 met betrekking tot de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd in gevolge een verandering van werkgever”.

Downloads