Brochure begunstiging van een levensverzekering

In het contract van levensverzekering of een overlijdensverzekering duidt u een begunstigde aan. Deze brochure geeft het belang van een dergelijke begunstigingsclausule aan.

Weet u nog wie uw geld ontvangt na uw overlijden? Neem eens de polis van uw levensverzekering bij de hand. Daarin hebt u een begunstigde aangeduid. Meestal is dat reeds een tijdje geleden. Weet u nog wie die begunstigde is? Zou u vandaag dezelfde kiezen?

Alles kan immers snel veranderen:

  • uw persoonlijke situatie: u hebt sindsdien een testament opgesteld,…
  • de samenstelling van uw gezin: één van uw kinderen is overleden,…
  • de wetgeving: wettelijk samenwonenden hebben intussen ook erfrecht verworven,…

Lees de brochure 

 

De keuze van de begunstigde kan grote gevolgen met zich meebrengen

Bij een begunstigingsclausule “de nalatenschap” wordt uw verzekerde kapitaal uitgekeerd volgens de wettelijke regels van erfopvolging, met andere woorden volgens dezelfde regels die gelden voor uw overige bezittingen. Hoe het geld verdeeld wordt, hangt dus af van de graad van verwantschap met u (uw echtgenoot, uw broer, uw kind, uw kleinkind…). Als u een testament heeft opgesteld, hangt de verdeling eveneens af van wie u in dat testament recht geeft op welk deel van uw erfenis.
Bij een begunstigingsclausule “wettige erfgenamen” wordt uw verzekerde kapitaal altijd in gelijke delen uitgekeerd en alleen aan die personen die volgens de wet uw erfgenaam zijn. 

Indien uw levensverzekeringscontract één van deze types van begunstigden bevat, neemt u best de voorbeelden in deze brochure even door. De keuze van uw begunstigde kan immers uiteenlopende gevolgen teweegbrengen. Bent u niet meer zeker of uw begunstigingsclausule nog voldoet aan uw wil, dan kan u deze in principe wijzigen en een andere begunstigde aanduiden.