aantal verzekerde personen ziekte

Deze tabel geeft de evolutie over de laatste jaren weer van het aantal private ziekteverzekeraars en het aantal verzekerde personen.

Bekijk cijfers