Nieuwe bepalingen met betrekking tot de verplichte BA-verzekering voor de huurder (en de eigenaar in Vlaanderen) treden in werking, in Wallonië vanaf 1 september 2018 en in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019.

Wat Wallonië betreft, bepaalt het Decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018 (BS 28 maart 2018) dat de huurder verantwoordelijk is voor de brand tenzij hij bewijst dat de brand ontstaan is zonder dat hem schuld treft. Het decreet bepaalt dat de huurder verplicht is een verzekering te sluiten die zijn aansprakelijkheid voor brand dekt vóór hij het gehuurde pand betreedt. Het bepaalt echter dat de partijen anders kunnen overeenkomen. Deze bepaling is slechts van toepassing op huurovereenkomsten gesloten of hernieuwd vanaf 1 september 2018.

Voor Vlaanderen is op 18 mei 2018 een ontwerp van huurdecreet goedgekeurd. Het bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor de brand en de waterschade tenzij hij bewijst dat ze zich zonder zijn fout voorgedaan hebben. Het ontwerpdecreet bepaalt dat de huurder een verzekering moet sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt bij brand en waterschade. De huurder kan daarvoor een eigen verzekering sluiten of een vergoeding betalen aan de verhuurder die een verzekering heeft aangegaan en daarbij afziet van zijn recht om de geleden schade van de huurder terug te vorderen. Daarnaast bepaalt het dat de eigenaar ook een verzekering moet sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt bij brand en waterschade. De inwerkingtreding van het decreet is gepland op 1 januari 2019. Het is niet van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2019.