Naar aanleiding van een conferentie over Solvency II op 26 juni in Brussel heeft Insurance Europe het volgende persbericht verspreid.

“Een onderzoek onder verzekeraars uit heel Europa heeft aangetoond dat meer dan driekwart aangeeft dat de regels positief uitvallen voor risicomanagement en behoorlijk bestuur. Ook het balansbeheer is verbeterd. 58% van de respondenten die langetermijnspaarproducten met waarborgen aanbieden, stelde echter dat Solvency II een negatief effect op die producten heeft gehad. En 48 % zei dat Solvency II hen ertoe heeft gebracht om minder te beleggen in aandelen, langlopende obligaties, privébeleggingen of in schuldtitels zonder externe rating.

De resultaten tonen aan dat verzekeraars onder druk staan om risico’s af te schuiven op klanten en zich terugtrekken uit langetermijnproducten. Solvency II beperkt de mogelijkheden van verzekeraars om langetermijninvesteringen te doen terwijl de Europese Commissie juist streeft naar duurzame groei.

Op een conferentie in Brussel op 26 juni verklaarde de voorzitter van Insurance Europe Andreas Brandstetter, ceo en voorzitter van UNIQA Insurance Group, dat de resultaten van de enquête van de vereniging de vraag van verzekeraars naar verbeteringen aan Solvency II ondersteunden. “De evaluatie die de Europese Commissie in 2020 gaat doen, moet de overdreven conservatieve aard van de richtlijn aanpakken. Ook moet er iets gedaan worden aan de behandeling van verzekeraars als kortetermijnhandelaren. Want ze zijn vooral langetermijninvesteerders.” zei Brandstetter.

Brandstetter, die de stevige steun van de verzekeringssector voor het geavanceerde, op risico gebaseerde Solvency II-Stelsel uitte, verwelkomde de verbeteringen die de Europese Commissie al heeft aangebracht zoals het erkennen van investeringen in infrastructuur als aparte activa-klasse en het verlagen van drempels voor securitisaties. De voorzitter riep ook op om in de nu lopende herziening van Solvency II aandacht te besteden aan de strenge risicomarge. Daardoor moeten verzekeraars kapitaal opzij zetten dat alleen in het hoogst uitzonderlijk geval van faillissement nodig kan zijn.

Brandstetter zei dat die marge nu ruim 200 miljard euro aan kapitaal weghaalt uit van de balans bij verzekeraars. Hij riep ook op tot een vermindering van de kalibratie van langetermijninvesteringen in aandelen, die momenteel gebaseerd zijn op handelsrisico’s en een belemmering vormen voor grotere investeringen.”