Insurance Europe heeft een gezamenlijke verklaring ondertekend met de Europese sociale partners van het Sectorale Comité voor de sociale dialoog in de verzekeringssector (ISSDC - Insurance Sectoral Social Dialogue Committee) over de negatieve sociale gevolgen van de recente, aanzienlijke toename van reglementaire voorschriften van de EU op het vlak van financiële dienstverlening.

De verklaring benadrukt dat deze toename de werklast en het stressniveau van werknemers in de verzekeringssector de hoogte heeft ingejaagd. Deze werknemers moeten voldoende tijd krijgen om zich de recentste wijzigingen in de wetgeving eigen te maken en deze toe te passen.

Sebastian Hopfner, voorzitter van het ISSDC en van het Comité voor sociale dialoog van Insurance Europe, gaf het volgende commentaar bij de gezamenlijke verklaring: “De implementatie van de nieuwe reglementaire voorschriften omvat de ontwikkeling en invoering van complexe procedures op het vlak van compliance in de onderneming. Dat vereist de nodige opleiding voor de werknemers. De korte deadlines voor de implementatie baren de sociale partners zorgen, want ze laten niet voldoende tijd om de complexe en veelomvattende stukken wetgeving te implementeren. Werkgevers en werknemers in de verzekeringssector werken onder hoge druk door de extreem korte tijdlijnen die zijn vooropgesteld om te voldoen aan de nieuwe reglementaire voorschriften en om de nodige opleiding te organiseren.”

De verklaring benadrukt verder dat overvloedige en overlappende reglementaire voorschriften te mijden zijn als men wil streven naar een gezonde werkomgeving, zinvolle jobs, degelijk advies en een goede dienstverlening aan de klant. De verklaring roept de EU-beleidsmakers ook op om de negatieve impact aan te pakken van de cumulatieve effecten van de wetgeving voor de financiële sector, in het bijzonder de overvloed aan informatie en overlappende regels. Het ISSDC ondertekende ook een bijgewerkte versie van een eerder ondertekende gezamenlijke verklaring over de sociale gevolgen van de digitalisering.