In het kader van de evaluatie van de standaardformule 2018 van Solvency II op Europees vlak, stellen het Franse Direction Générale du Trésor (directoraat-generaal van de Schatkist) en het Nederlandse ministerie van Financiën voor om een nieuwe activaklasse op te nemen in de standaardformule, namelijk LTEIP (Long Term Equity Investment Portfolio; dit zijn langetermijnaandelen). Voor deze aandelen zou een beperkte marktrisicoschok van 22 % van toepassing zijn (tegenover 39 % of 49 % vandaag), als voldaan is aan bepaalde detentievoorwaarden.

De Europese Commissie van haar kant, heeft onlangs een voorstel verspreid voor de herziening van de gedelegeerde verordening bij Solvency II. Het werd ter raadpleging voorgelegd tot 7 december en bevat ook een LTEI-luik (Long Term Equity Investments). Maar dit voorstel, dat los staat van het Frans-Nederlandse, lijkt op het eerste zicht minder ver te gaan dan het originele voorstel.

Het Franse Institut des actuaires (Instituut van actuarissen) besloot, in het kader van zijn opdrachten van algemeen belang, de haalbaarheid en mogelijke impact van de voorgestelde nieuwe activaklasse LTEIP te evalueren en stelde hiervoor een ad-hocwerkgroep samen. Die heeft een studie uitgevoerd waarvan de conclusies op 10 december op een conferentie in Parijs zijn voorgesteld.