Insurance Europe vraagt dat de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) het vermogen van verzekeraars om herverzekering te gebruiken om risico’s te beheersen, niet ondermijnt. De Europese federatie van verzekeraars en herverzekeraars reageerde op een raadpleging door EIOPA over het ontwerp van toezichtsverklaring inzake het gebruik van op herverzekering berustende risicobeperkingstechnieken (risk mitigation techniques).

Hoewel EIOPA de herverzekering heeft erkend als een doeltreffende manier om risico’s te beperken die een verzekeraar ofwel niet zelf kan dragen, ofwel niet bereid is om te dragen, vrezen de verzekeraars dat het ontwerp van toezichtsverklaring het rechtsgeldige gebruik van op herverzekering berustende risicobeperkingstechnieken aan banden zou kunnen leggen.

Bovendien kon EIOPA geen bewijs voorleggen dat een bijkomende regelgevingsdruk op het vlak van dergelijke technieken rechtvaardigt. Een onnodige verhoging van de regelgevingsdruk zou de verzekeraars ervan kunnen weerhouden een beroep op de herverzekering te doen, met een toename van de risicograad en de prijs van de verzekeringen tot gevolg; dit zou niet in het belang van de verzekeringnemers zijn.

Dit terwijl Solvency II al voldoende beschermingsmaatregelen bevat die een gepaste kapitaaltoereikendheid in verhouding tot het risicoprofiel van de verzekeraar garanderen, en die het tot stand brengen van toezichtsconvergentie vandaag al mogelijk maken. Herverzekering met een risico-overdracht zou binnen Solvency II moeten worden erkend op basis van de huidige vereisten en er is geen nood aan bijkomende regels van EIOPA die de erkenning van bepaalde herverzekeringsovereenkomsten beperken.