De Geneva Association laat haar stem horen in het brede publieke debat over de antwoorden die er moeten komen op de financiële gevolgen van Covid-19. De denktank voerde in samenwerking met de universiteit van St. Gallen een studie uit over de capaciteit van de verzekeraars om de pandemie het hoofd te bieden.

Hieruit blijkt dat risico’s in de domeinen ‘leven’ en ‘gezondheidszorg’ die gerelateerd zijn aan een pandemie als Covid-19, behoudens uitzonderingen, modeleerbaar en niet-systemisch zijn, en bijgevolg ook verzekerbaar.

Verzekeraars die ‘bedrijfsverliezen’ dekken daarentegen, zouden 150 jaar lang premies moeten innen om de schade te kunnen dekken die Covid-19 in 2020 heeft aangericht.

Volgens de Geneva Association hebben de verzekeraars een belangrijke rol te spelen op het vlak van bescherming van de bedrijven en ondersteuning van de economie, voor zover dit binnen een overheidsbeleid kadert. Hierover zal nog voor het jaareinde een studie verschijnen.