Sinds het begin van de coronacrisis in maart, stelt Assuralia vast dat naast de gezamenlijke initiatieven om de grootste nood bij verzekerden te lenigen, alle individuele verzekeraars zich soepel opstellen, meer bepaald tegenover verzekerden die rechtstreeks de gevolgen van de pandemie ondervinden en de risico’s die ermee gepaard gaan, met name de zorgverleners, de vrijwilligers, de horeca en het onderwijs.

Zo kennen de verzekeraars een tijdelijke uitbreiding van de waarborgen toe aan verzorgend personeel, hulppersoneel en vrijwilligers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en centra voor mindervaliden. Die -gratis- uitbreiding van waarborgen betreft onder meer (thuis)ongevallen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Het was meteen ook duidelijk dat artsen-specialisten die door coronacrisis ingezet werden voor andere opdrachten of op andere plekken in al die omstandigheden gedekt blijven door hun verzekeringen.

Verzekerden die toegang hebben tot online medische consultaties die verzekeraars aanbieden zullen ook merken dat dit aanbod in de huidige omstandigheden is uitgebreid.

Ook tegenover de zwaar getroffen horeca stellen de verzekeraars zich flexibel op, niet alleen door uitstel van premiebetaling te verlenen, maar vooral door de bestaande verzekeringsdekking gratis en automatisch uit te breiden voor afhaaldiensten en thuislevering, vooral op het vlak van de arbeidsongevallen en de Burgerlijke aansprakelijkheid. Een multibrancheverzekeraar biedt een tegoedbon aan die trouwe verzekerden kunnen besteden bij een handelaar die klant is bij de betrokken verzekeraar.

Gespecialiseerde verzekeringsondernemingen hebben zich aangepast vanuit de tak die zij beoefenen. Zo heeft een hospitalisatieverzekeraar vanaf de eerste dag van de pandemie zijn website opgesteld voor een brede FAQ over Covid-19. Tevens werden de pre- en posthospitalisatie periode van de dekking uitgebreid bij het gros van de hospitalisatieverzekeraars. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben voor hun klanten in de medische sector, per geval, hun dekking uitgebreid tot dossiers die verband houden met Covid-19 en die niet onder de waarborg vielen.

Sommige verzekeraars hebben zelfs weinig gemerkt van de lockdown omdat zij uitsluitend gericht zijn op activiteiten die zijn blijven draaien, zoals het wegtransport.

Geen enkele verzekeraar ontsnapte aan de uitdaging om ondanks de lockdown zijn dienstverlening verder te verzekeren en zelfs te versterken. Het massaal overschakelen naar telewerk was een zware organisatorische opdracht, maar versnelt ook onderliggende evoluties zoals digitalisering. De soepele en ondersteunende houding van de verzekeringsondernemingen vertaalde zich niet alleen naar de medewerkers, met bijvoorbeeld het toekennen van een gratis ongevallenverzekering en organiseren van kinderopvang, maar eveneens naar de tussenpersonen die werden voorzien van maskers en handgel en van programma’s om getroffen kmo’s bij te staan bij de heropstart van hun activiteiten.

Veel verzekeringsondernemingen hebben tijdens de meest cruciale weken van coronacrisis giften gedaan voor het aanvoeren van maskers en medisch materiaal in ziekenhuizen, aan hulporganisaties tegen vereenzaming en voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. In een ander register zijn bepaalde verzekeraars zich blijven inzetten in het mecenaat en sportsponsoring.

Dit overzicht komt voort uit een interne rondvraag bij de leden van Assuralia. Het is een samenvatting van tendensen, maar geen exhaustieve lijst.