Om te voorkomen dat “verzekeringsarts” een knelpuntenberoep wordt heeft Assuralia samen met de betrokken beroepsverenigingen eind 2018 de vzw Expecto opgericht. Na één jaar werpt het initiatief al zijn eerste vruchten af.

De verzekeringssector doet zowel in het onderschrijvingsproces als bij het afhandelen van verzekerde schadegevallen een beroep op zo’n 150 verzekeringsartsen. Dat zouden er best wat meer kunnen zijn, ook omdat de gemiddelde leeftijd van de adviserende artsen boven de 60 jaar ligt.

Samen met Benevermedex en Abefradoc, respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige beroepsverenigingen van verzekeringsartsen, heeft Assuralia de vzw Expecto opgericht om stageplaatsen voor verzekeringsartsen te financieren.  Het betreft een voltijdse tweejarige stage (voor studenten die dit gelijktijdig combineren met de opleiding van verzekeringsarts) of een voltijdse éénjarige stage of deeltijdse tweejarige stage (voor de overige assistenten). De financiering van de stageplaatsen gebeurt gezamenlijk door Expecto en de stagemeester.

Om artsen en studenten geneeskunde warm te maken voor het beroep van verzekeringsarts bij private verzekeraars heeft Expecto de website www.dr-expecto.be gelanceerd. Zo belichten verzekeringsartsen via video-capsules, die ook via sociale media worden verspreid tijdens de volgende maanden, een welbepaald praktisch thema van hun beroep. De troeven van dit beroep worden ook in de verf gezet in publicaties die in de universiteitsfaculteiten beschikbaar zijn. Expecto ondersteunt eveneens het bestaande Benevermedex-fonds “Assure your future”.  Dit fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dient de wetenschappelijke onderbouw van de verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en te professionaliseren.

Naar aanleiding van deze en andere communicatie-acties hebben zo’n 25 personen contact opgenomen met Expecto en lopen er nu al zeven stage. Van deze zeven personen zijn twee ervaren en vijf jongere artsen.

Voor de volgende maanden overweegt Expecto eventuele snuffelstages waarbij een student geneeskunde enkele dagen kan meedraaien bij een verzekeringsarts om een beeld te krijgen van het specialisatie-beroep.