Het Vlaams parlement heeft de nieuwe eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Of ze ook werkelijkheid worden is nog even afwachten omdat de koepel van het katholiek onderwijs naar het Grondwettelijk Hof stapt; de eindtermen zouden te gedetailleerd en onhaalbaar zijn.

De eindtermen bepalen wat een kind aan het einde van een schooljaar of graad moet kennen en kunnen. Het zijn minimumdoelen aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

De goedgekeurde eindtermen voorzien zestien sleutelcompetenties. Één ervan betreft de economische en financiële competenties. Hier gaat de aandacht naar bewust consumeren, financiële zelfredzaamheid en de werking van ondernemingen. Het financiële focust op de praktische kennis die nodig is in het volwassen leven. Hoe moet ik veilig betalen? Hoe kan ik mijn budget goed beheren? Wat zijn risico’s? Ook inzicht in de financiële producten behoort tot de doelen.

In een toelichting op de website van VRTnieuws gaf professor Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven, volgende toelichting: “We zagen bijvoorbeeld in het verleden dat leerlingen het middelbaar onderwijs verlieten zonder te weten wat een hypotheek is of een vaste of variabele rente. Ook het verschil tussen eenmalige en terugkerende kosten zullen ze moeten kennen en ze zullen moeten weten wat aansprakelijkheid in de verzekeringssector precies inhoudt”. Financiële vaardigheden moeten de volgende generatie minder kwetsbaar maken in de samenleving.

Meer info over de sleutelcompetenties: onderwijsvlaanderen.be