Het logo van Assuralia

Demografische verschuiving biedt levensverzekeraars aanzienlijke groeikansen

cap

In 2050 zal 33% van de wereldbevolking bestaan uit 50-plussers en deze demografische verschuiving biedt levensverzekeraars aanzienlijke groeikansen. Dat blijkt uit het World Life Insurance 2023 Report van Capgemini. Voor zijn rapport sprak de consultant wereldwijd met meer dan 200 leidinggevenden uit de sector (waarvan 19 in België) en 6.775 consumenten (waarvan 303 in België).

Om deze groeikansen te benutten zouden verzekeraars:
 

  • Hun mogelijkheden moeten vergroten op het gebied van technologie en gegevensbeheer om het aanbod te verbeteren en een superieure klantervaring te bieden.

  • Moeten samenwerken met ecosysteempartners om uitgebreide levensoplossingen te ontwikkelen die beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de ouder wordende bevolking.

  • De betrokkenheid bij klanten en hun begunstigden vergroten om het vertrouwen te versterken, de relevantie van verzekeringen te vergroten en bezittingen nu en in de toekomst te beschermen. 

Levensverzekeringssector moet zich voorbereiden

Het rapport stelt dat de levensverzekeringssector zich moet voorbereiden op een ongekende potentiële uitstroom van beheerd vermogen nu de grootste intergenerationele overdracht van vermogen ooit dichterbij komt. Op dit moment bezitten verzekerden boven de 65 jaar 40 % van het beheerd vermogen van verzekeraars, dat in totaal 7.800 miljard dollar bedraagt voor de 40 grootste levensverzekeraars ter wereld. Dit vermogen zal tegen 2040 naar verwachting worden overgedragen aan erfgenamen, 71% daarvan zal naar 50-plussers gaan.

Veel mensen die hun pensioen naderen, krijgen het financieel steeds moeilijker om goed ouder te worden (“aging well”), terwijl het economische klimaat, de afnemende overheidssteun en stijgende kosten in de gezondheidszorg de problematiek rond de kosten van levensonderhoud verergeren. Ondanks deze omstandigheden die een grotere behoefte aan levensverzekeringen creëren, worden consumenten steeds meer geconfronteerd met obstakels bij het sluiten van een levensverzekering, met in de eerste plaats de complexiteit van levensverzekeringen en een gebrek aan kennis (39%) als grootste obstakels, gevolgd door een gebrek aan vertrouwen (29%).

Nieuwe partnerships vormen de sleutel tot het benutten van kansen bij vermogende consumenten

De grootste uitdaging waar levensverzekeraars momenteel voor staan is om relevant te blijven te midden van de grootste vermogensoverdracht. Om het beheerde vermogen dat gevaar loopt te beschermen, beveelt het rapport aan om prioriteit te geven aan welgestelde en relatief welgestelde consumenten, die 39% van het wereldwijde vermogen bezitten en ongeveer 20% van de vergrijzende bevolking uitmaken. Dit segment heeft de grootste behoefte aan oplossingen voor een gezonde oude dag: meer dan 75% wil innovatieve levensverzekeringsproducten. Maar slechts 27% van de verzekeraars beschikt over de geavanceerde productontwikkelingscapaciteiten om deze producten te leveren.

Volgens het rapport verwacht meer dan 44% van de vermogende en relatief vermogende 50-plussers dat hun verzekeraars dergelijke diensten aanbieden, variërend van wellness-initiatieven tot begeleid wonen. Partnerships met het ecosysteem zullen cruciaal blijken voor verzekeraars om deze kloof te dichten door een breed scala van diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.

De klantlevenscyclus transformeren om groei te stimuleren

Tegen deze achtergrond moeten verzekeraars een manier vinden om hun vermogen te beschermen en tegelijkertijd groei te stimuleren. Het rapport schetst een traject waarmee verzekeraars kunnen overstappen van een productgerichte benadering naar een klantgericht bedrijfsmodel, met holistische oplossingen met een hogere toegevoegde waarde die zijn ontworpen om klanten te helpen gezond oud te worden. Deze overgang vereist een verandering in de waardeketen om de klantenservice te optimaliseren en loyaliteit op te bouwen onder polishouders en hun erfgenamen. Deze laatsten kunnen nieuwe klanten worden en momenten van overdracht kunnen worden omgezet in kansen voor retentie en betrokkenheid.

Als eerste stap kunnen verzekeraars gegevens consolideren om een holistisch beeld van de klant te krijgen en hun adviseurs uitrusten met digitale hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie, waaronder generatieve AI, om hypergepersonaliseerd advies te bieden. Slechts 21 % van de verzekeraars beschikt echter over de middelen om zichzelf uit te rusten met geavanceerde data-analysecapaciteiten en nog minder verzekeraars (19 %) maken gebruik van geavanceerde technologieën om hun activiteiten te stroomlijnen, ervaringen te verrijken, te integreren met opkomende ecosystemen en datagestuurde besluitvorming te versnellen.

Verzekeraars kunnen de betrokkenheid van verzekerden en erfgenamen bevorderen om de klantrelatie te versterken door het onboarding-traject te vereenvoudigen en te personaliseren. Ze kunnen ook de overdrachtservaring verbeteren door flexibel te zijn in het herstructureren van dossiers, en een holistisch beeld van de klant krijgen door hun technologie-infrastructuur te moderniseren. Verzekeraars die dit bereiken, kunnen vertrouwen opbouwen tussen generaties, toekomstige groei stimuleren en belangrijke activa veiligstellen die in de nabije toekomst dreigen te worden doorgegeven, zo concludeert het rapport. 

Bron : Capgemini

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven