Het logo van Assuralia

Een blik op (de opsporing van) verzekeringsfraude in de Lage Landen

Fraude

Een verzekeringnemer claimt via zijn woningverzekering 2.000 euro voor waterschade door regen, maar bij nader onderzoek blijkt dat de zware regenval plaatsvond op de dag vóór de schadedatum en zelfs vóór de sluiting van de polis ... het is maar één voorbeeld van de vele pogingen tot verzekeringsfraude. Enkele cijfers om de schaal en evolutie van de problematiek te schetsen. 

In Nederland hebben verzekeraars vorig jaar ruim 10.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van 15 % ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim 80 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Nederlandse Verbond van Verzekeraars. In 2021 werd 85 miljoen euro bespaard, al was het aantal gepleegde fraudes gelijk aan dat van 2020, namelijk 13.000 fraudegevallen. Het is volgens het CBV te vroeg om het te hebben over een kentering in het fraudegedrag van potentiële verzekeringscriminelen, maar de cijfers tonen wel aan dat vorig jaar bij één op de 1.042 claims fraude is bewezen. 

Een andere vaststelling is dat de effectiviteit van de fraudeopsporing toeneemt: één op de drie onderzoeken naar frauduleuze claims leidt tot een zaak waarin fraude is bewezen. Dat percentage (34 %) was de afgelopen zeven jaar nooit zo hoog. In twee derde van de onderzochte gevallen kan een verzekeraar niet voor honderd procent vaststellen of er fraude heeft plaatsgevonden. 

In België werden er in 2022 minder fraudeurs betrapt dan in Nederland, maar ligt de totale besparing hoger: er waren ruim 6.000 bewezen fraudedossiers, waarin ongeveer 125 miljoen euro werd bespaard – cijfers die vergelijkbaar zijn met die van de voorgaande jaren. 

Er werd een onderzoek opgestart in een beperkt aantal dossiers (minder dan 0,5% van alle dossiers), maar in meer dan de helft van deze onderzoeken werd fraude aangetoond. Dit lijkt aan te geven dat de fraudediensten van de Belgische verzekeringsondernemingen goed selecteren welke dossiers de moeite waard zijn om te onderzoeken en vervolgens hun onderzoeken grondig uitvoeren. De in Nederland vastgestelde daling in het aantal betrapte fraudeurs zien we alleszins niet in België. 

Fraude aanpakken en de schadelast door onterechte claims beperken blijft hoe dan ook cruciaal om te voorkomen dat eerlijke verzekeringnemers te veel betalen, en dus om het verzekeringsstelsel houdbaar en betaalbaar te houden.

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven