• In de pers

  Vrijdag 13 december 2019

  Professor Pierre Devolder (UCLouvain) heeft in La Libre Belgique (p. 6) commentaar bij de Franse pensioenhervorming. Persoonlijk vindt hij dat president Macron te snel is gegaan terwijl ons land die oefening nog moet maken. Vergelijken lijkt hem moeilijk omdat het wettelijk stelsel in Frankrijk 40 verschillende systemen kent terwijl ons land zich tot nog toe beperkt heeft tot het optrekken van de pensioenleeftijd.

 • Nul op? Je verzekeraar is trots op Bob

  “BOB. Altijd nul op” luidt de slogan van de eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed. Wie nog moet rijden drinkt geen alcohol. Assuralia steunt voluit de campagne. De aangesloten verzekeringsondernemingen zullen de boodschap helpen uitdragen via hun kanalen.

  Lees meer...

 • Belgische slachtoffers van aanslagen in het buitenland vragen om begeleiding

  Sector Actueel

  Aristide Melissas had zich zijn citytrip met zijn gezin in New York zeker anders voorgesteld. De reis liep uit op een nachtmerrie toen zij slachtoffers werden van een aanslag. Toch streeft de heer Melissas ernaar om zin te geven aan die traumatische ervaring. Hij ligt aan de basis van de uitnodiging tot een ontmoeting en gedachtewisseling die Koen Geens, vice-premier en minister van Justitie, gericht heeft aan Belgische slachtoffers van aanslagen in het buitenland.

  Lees meer...

 • Raken aan fiscaliteit pensioensparen is een slecht idee

  Wie vandaag met pensioen gaat, mag zich aan een gemiddeld wettelijk pensioen van 1.175 euro bruto per maand verwachten. Voor wie een ‘normaal’ inkomen gewoon is, is dat even slikken. Gemiddeld is dat zelfs niet de helft van het laatstverdiende nettoloon. Het is dan ook geen wonder dat 2,5 miljoen Belgen aan pensioensparen doen.

  Lees meer...

 • Verkiezingen 2019 politiek memorandum van de verzekeringssector

  Hans De Cuyper heeft op 19 februari het politieke memorandum van Assuralia voorgesteld. Hij wees op wat de verzekering voor de samenleving doet en wat de sector verwacht van de nieuwe verkozenen: naast fiscale en regelgevende stabiliteit en aanpassingen om voordeel te halen uit de digitalisering vragen de verzekeraars maatregelen om aanvullende pensioenen te ontwikkelen, het financieel evenwicht in de gezondheidsverzekering te handhaven en om het aansprakelijkheidsrecht met verstand te hervormen.

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs