• In de pers

  Woensdag 24 april 2019

  Het parlement gaat zijn laatste zitting tegemoet voor de verkiezingen. Op het menu staat onder meer het halftijds pensioen dat minister Bacquelaine toelicht. La Capitale (p.13) maakt zich zorgen over de budgettaire impact van de resem maatregelen die de afgelopen weken werden goedgekeurd.

 • Balans & Vooruitzichten 2018 - 2019

  Sector Actueel

  2018 bezorgt de verzekeraars een goed gevoel. Een gezonde concurrentie in de schadebranches garandeert een evenwicht tussen rendabiliteit en solvabiliteit voor de verzekeraars enerzijds en toegankelijkheid tegen betaalbare prijzen anderzijds. Na de eerdere remonte van tak 23, groeit nu ook de hele tak leven. De blijvende bewustwording rond pensioenen en de uitbouw van de tweede en derde pijler dragen hiertoe bij.

  Lees meer...

 • Verkiezingen 2019 politiek memorandum van de verzekeringssector

  Hans De Cuyper heeft op 19 februari het politieke memorandum van Assuralia voorgesteld. Hij wees op wat de verzekering voor de samenleving doet en wat de sector verwacht van de nieuwe verkozenen: naast fiscale en regelgevende stabiliteit en aanpassingen om voordeel te halen uit de digitalisering vragen de verzekeraars maatregelen om aanvullende pensioenen te ontwikkelen, het financieel evenwicht in de gezondheidsverzekering te handhaven en om het aansprakelijkheidsrecht met verstand te hervormen.

  Lees meer...

 • Sectoraal akkoord voor verwerkingen van persoonsgegevens

  Sector Actueel

  Zowel de verzekeringsondernemingen als de verzekeringstussenpersonen verwerken bij de uitoefening van hun activiteiten persoonsgegevens, waarbij zij de verwerkingsverantwoordelijke van hun eigen verwerkingen zijn. In sommige situaties komt het evenwel voor dat een tussenpersoon gegevens verwerkt ten behoeve van een verzekeraar. Omgekeerd kan het soms ook gebeuren dat een verzekeraar gegevens verwerkt ten behoeve van een makelaar..

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs