• In de pers

  Zaterdag 16 maart 2019

  Volgens HD Work is het aantal werknemers dat via een cafetariaplan zijn loon flexibiliseert, in een jaar met de helft toegenomen. Als eerste voordeel kiezen werknemers voor vakantiedagen (59 %), daarna voor pensioensparen (38 %). Hospitalisatieverzekering voor familie (11 %) staat op de zevende plaats, aanvullende gezondheidsverzekering (8 %) op tien. Het bericht staat in De Tijd (p. 4) en L’Echo (p. 4).

 • Balans & Vooruitzichten 2018 - 2019

  Sector Actueel

  2018 bezorgt de verzekeraars een goed gevoel. Een gezonde concurrentie in de schadebranches garandeert een evenwicht tussen rendabiliteit en solvabiliteit voor de verzekeraars enerzijds en toegankelijkheid tegen betaalbare prijzen anderzijds. Na de eerdere remonte van tak 23, groeit nu ook de hele tak leven. De blijvende bewustwording rond pensioenen en de uitbouw van de tweede en derde pijler dragen hiertoe bij.

  Lees meer...

 • Verkiezingen 2019 politiek memorandum van de verzekeringssector

  Hans De Cuyper heeft op 19 februari het politieke memorandum van Assuralia voorgesteld. Hij wees op wat de verzekering voor de samenleving doet en wat de sector verwacht van de nieuwe verkozenen: naast fiscale en regelgevende stabiliteit en aanpassingen om voordeel te halen uit de digitalisering vragen de verzekeraars maatregelen om aanvullende pensioenen te ontwikkelen, het financieel evenwicht in de gezondheidsverzekering te handhaven en om het aansprakelijkheidsrecht met verstand te hervormen.

  Lees meer...

 • Europese regelgeving weegt op verzekeringsmedewerkers

  Sector Actueel

  Insurance Europe heeft een gezamenlijke verklaring ondertekend met de Europese sociale partners van het Sectorale Comité voor de sociale dialoog in de verzekeringssector (ISSDC - Insurance Sectoral Social Dialogue Committee) over de negatieve sociale gevolgen van de recente, aanzienlijke toename van reglementaire voorschriften van de EU op het vlak van financiële dienstverlening.

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs