• In de pers

  Vrijdag 17 januari 2020

  In een interview met De Tijd (p.24) legt Wim Vermeir, verantwoordelijk voor de beleggingen bij AG Insurance, hoe hij te werk gaat om voor pensioensparen in tak 21 toch een rendement van ongeveer 2 % aan te bieden. Hij legt ook uit hoe stevig de rendementswaarborg blijft voor wie destijds producten aanging met een gewaarborgde rente van 4,75 %.

 • Nul op? Je verzekeraar is trots op Bob

  “BOB. Altijd nul op” luidt de slogan van de eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed. Wie nog moet rijden drinkt geen alcohol. Assuralia steunt voluit de campagne. De aangesloten verzekeringsondernemingen zullen de boodschap helpen uitdragen via hun kanalen.

  Lees meer...

 • Duurzame financiering: Europees akkoord over een geharmoniseerd classificatiesysteem

  Sector Actueel

  De EU zal binnenkort beschikken over een gemeenschappelijk classificatiesysteem dat particuliere investeringen in duurzame groei moet aanmoedigen en moet bijdragen tot een klimaatneutrale economie.

  Lees meer...

 • Raken aan fiscaliteit pensioensparen is een slecht idee

  Wie vandaag met pensioen gaat, mag zich aan een gemiddeld wettelijk pensioen van 1.175 euro bruto per maand verwachten. Voor wie een ‘normaal’ inkomen gewoon is, is dat even slikken. Gemiddeld is dat zelfs niet de helft van het laatstverdiende nettoloon. Het is dan ook geen wonder dat 2,5 miljoen Belgen aan pensioensparen doen.

  Lees meer...

 • Verkiezingen 2019 politiek memorandum van de verzekeringssector

  Hans De Cuyper heeft op 19 februari het politieke memorandum van Assuralia voorgesteld. Hij wees op wat de verzekering voor de samenleving doet en wat de sector verwacht van de nieuwe verkozenen: naast fiscale en regelgevende stabiliteit en aanpassingen om voordeel te halen uit de digitalisering vragen de verzekeraars maatregelen om aanvullende pensioenen te ontwikkelen, het financieel evenwicht in de gezondheidsverzekering te handhaven en om het aansprakelijkheidsrecht met verstand te hervormen.

  Lees meer...

Sectorinfo

Studies en Cijfers

Jobs