Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

Ook in tijden van coronavirus is en blijft de verzekering een wezenlijk onderdeel van de zekerheid van particulieren, gezinnen, ondernemingen en instellingen.

 

Ook in tijden van coronavirus is en blijft de verzekering een wezenlijk onderdeel van de zekerheid van particulieren, gezinnen, ondernemingen en instellingen. De verzekeraars voelen sterk met hen mee en willen in deze harde tijden hun solidariteit tonen. Vele verzekeraars hebben dat al op hun eigen manier gedaan, tegenover hun klanten met wie zij vaak al in dialoog zijn, zowel als meer algemeen uit maatschappelijke betrokkenheid. Maar zij willen samen nog verder gaan.  Daarom kondigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sterke en uitzonderlijke maatregelen aan, in de eerste plaats ten gunste van vandaag extra kwetsbare mensen en bedrijven:

Wat andere bedrijfsverzekeringen betreft, zullen bedrijven die hun activiteit conform het koninklijk besluit hebben moeten staken op aanvraag uitstel genieten om hun verzekeringspremies te betalen die vervallen tussen 30 maart en 30 september. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz. Het is daarom aangewezen dat elke situatie bekeken wordt in onderling overleg met de verzekeraar of een tussenpersoon (makelaar of agent).

Op die manier dragen de verzekeraars bij tot alle inspanningen om deze ongekende crisis samen en sterker het hoofd te bieden.

26 maart 2020