Niet-bindende standaardvoorwaarden

Deze niet-bindende standaardverzekeringsvoorwaarden werden louter ter informatie door Assuralia uitgewerkt en laten de mogelijkheid aan de ondernemingen andere voorwaarden aan te nemen.

Ze werden opgesteld in overeenstemming met de regels inzake het algemene kartelverbod, opgenomen in artikel 101, lid 1 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Ze kunnen als basis dienen voor het opstellen van een verzekeringspolis en zullen aangepast, aangevuld en gewijzigd worden in functie van de aard van het te dekken risico en de specifieke noden van de verzekerde.

Lijst van de niet-bindende standaardvoorwaarden