Comité arbeidsongevallen

De Belgische arbeidsongevallenwet verplicht iedere werkgever uit de privésector die betaald personeel tewerkstelt (ongeacht of dit een vennootschap, een vereniging, een zelfstandige of zelfs een particulier is), dat hij een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten bij een daartoe erkende verzekeringsonderneming.

Soms ondervindt de werkgever moeilijkheden om een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan. Daarom richtte de sector een comité op dat deze werkgevers een dekking aanbiedt zodat ze in regel zijn met hun wettelijke verplichting.

De oprichting en het beheer ervan berusten op een concept van sectorale solidariteit tussen de verzekeraars.

De verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen worden beheerd in naam van het Comité MPRAO door een daartoe door het Comité aangestelde erkende AO-verzekeraar.
Meer informatie over de werking van dit comité (toegangsvoorwaarden, te volgen procedures, etc.) is te vinden op http://www.ao-comite-at.be/.