Assuralia zoekt momenteel een Functional Analyst Insurance voor de gegevensnormalisatie (Telebib-centrum)

Functie

 • U analyseert de behoeften op het vlak van gegevensnormalisatie en hertaalt deze naar modellen voor informaticaoplossingen
 • U stelt de gedetailleerde specificaties op en doet aanbevelingen met het oog op de omzetting hiervan in effectieve functionaliteiten
 • U werkt mee aan het sectoraal strategisch plan voor normalisatie en de daaruit volgende gecoördineerde acties, en ziet toe op de uitvoering hiervan: nieuw formaat, communicatie, opleiding, …
 • U begeleidt de overgang naar een nieuwe standaard die het gebruik van nieuwe API, JSON / XML-technologieën mogelijk maakt
 • U ontwikkelt nieuwe sectorprocedures en certificeringsregels voor de bijwerking van het sectoraal referentiewoordenboek: SLA’s, versioning, …
 • U staat in voor de vastlegging en ontwikkeling van de normen & standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling in de verzekeringssector in België
 • U volgt de ontwikkelingen in de verzekeringstakken nauwgezet op en hanteert deze info in het licht van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van standaarden
 • U volgt de indicatoren (KPI’s) op die zijn vastgelegd om de impact en de werking van het Telebib-centrum te evalueren
 • U onderneemt de nodige acties om de norm bij de sector te promoten: publicaties, brochures, website, …
 • U coördineert de werkzaamheden van de instanties en werkgroepen en verzekert de opvolging ervan
 • U bent een sectoraal aanspreekpunt (nationaal & internationaal) voor vragen over de normen & standaarden
 • U rapporteert aan de directie met het oog op de follow-up bij het sectoraal strategisch comité voor normalisatie
 • U zult hierbij nauw samenwerken met Portima (operator van het netwerk Portima Connect), zodat de norm eenvoudig en snel in de sector kan worden gebruikt.

Profiel

 • Hoger onderwijs, aangevuld met relevante ervaring in een gelijkaardige functie
 • Kennis van de verzekeringssector in de brede zin van het woord: contractuele processen, terminologie, producten, distributiekanalen, stakeholders, procedures  …
 • Actieve kennis van XML & JSON, modellerings- & validatietools
 • Kennis van de werking van API-standaarden: OAS (Open API Standard) & Swagger
 • Kennis van EDI, en idealiter ook van het Telebib-formaat, is een pluspunt
 • Operationeel tweetalig (NL/FR) en vlot kunnen communiceren in het Engels
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Strikt en nauwkeurig, met een georganiseerde en gestructureerde werkaanpak
 • Zin voor initiatief, autonoom, diplomatisch, klant- en resultaatgericht

Aanbod

Wij bieden u een functie vol uitdagingen binnen een dynamisch en gemotiveerd team, een toegankelijk management en een stabiele en aangename werkomgeving. Uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Een aantrekkelijk loon met talrijke extralegale voordelen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw gemotiveerd schrijven met CV naar Jean-Philippe Degand, personeelsdienst, de Meeûssquare 29 te 1000 Brussel (e-mail : dad@assuralia.be).