Bestuur

Bestuur

De Algemene Vergadering kiest de Raad van Bestuur, de voorzitter en de ondervoorzitter en bespreekt alles wat Assuralia aangaat en aan haar in verband met Assuralia wordt voorgelegd.

De Raad van Bestuur ontfermt zich over alles wat niet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering of aan een ander bestuursorgaan. Bovendien duidt de Raad van Bestuur een aantal van zijn leden aan om te zetelen in het Uitvoerend Comité.

Het Uitvoerend Comité is het reflectieorgaan van de vereniging op strategisch en politiek gebied alsook op het gebied van werkgeversaangelegenheden. Dit comité beslist over de dringende zaken die de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur aanbrengen.