Algemene vergadering

De Algemene Vergadering kiest de Raad van Bestuur, de voorzitter en de ondervoorzitter en bespreekt alles wat Assuralia aangaat en aan haar in verband met Assuralia wordt voorgelegd.

De Algemene Vergadering komt elk jaar in februari samen om de afgesloten rekening van het voorgaande jaar, alsook de begroting van het lopende jaar goed te keuren. Tijdens deze gelegenheid brengt de gedelegeerd bestuurder namens de Raad van Bestuur verslag uit van de activiteiten van het afgelopen boekjaar en wordt het jaarverslag van Assuralia voorgesteld.