Algemene vergadering

De Algemene Vergadering kiest de Raad van Bestuur, de voorzitter en de ondervoorzitter en bespreekt alles wat Assuralia aangaat en aan haar in verband met Assuralia wordt voorgelegd.

De Algemene Vergadering komt elk jaar in februari samen om de afgesloten rekening van het voorgaande jaar, alsook de begroting van het lopende jaar goed te keuren. Tijdens deze gelegenheid brengt de gedelegeerd bestuurder namens de Raad van Bestuur verslag uit van de activiteiten van het afgelopen boekjaar en wordt het jaarverslag van Assuralia voorgesteld.

Algemene vergadering en event 24 februari 2016"

9852 253 Dann Low
9852 218 Dann Low
9852 058 Dann Low
9852 112 Dann Low
9852 176 Dann Low
9852 091 Dann Low
9852 096 Dann Low
9852 117 Dann Low
9852 056 Dann Low
9852 085 Dann Low
9852 014 Dann Low
9852 195 Dann Low
9852 097 Dann Low
9852 009 Dann Low
9852 100 Dann Low