Gedelegeerd bestuurder

Philippe Colle

De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen door de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van Assuralia. Net als de voorzitter vertegenwoordigt hij Assuralia in de betrekkingen met de overheid, de toezichthouders, de aangesloten ondernemingen en derden.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder worden bijgestaan door een Directiecomité.

De gedelegeerd bestuurder is Hein Lannoy.