Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit maximum dertien leden, onder wie de voorzitter van Assuralia, de ondervoorzitter en de gedelegeerd bestuurder. De andere leden worden gekozen door de Raad van Bestuur en uit diens midden.

Net als bij de Raad van Bestuur, wordt bij de samenstelling van het Uitvoerend Comité rekening gehouden met de verhoudingen tussen:

 • grote, middelgrote en kleine verzekeringsondernemingen
 • nationale en buitenlandse ondernemingen die op de Belgische markt actief zijn
 • de belangrijkste verzekeringstakken
 • verschillende rechtsvormen die een verzekeringsonderneming kan aannemen

Het Uitvoerend Comité is het reflectieorgaan van de vereniging op strategisch en politiek gebied alsook op het gebied van werkgeversaangelegenheden. Dit comité beslist over de dringende zaken die de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur aanbrengen.

In het Uitvoerend Comité zetelen:

 

 • Voorzitter: Hilde Vernaillen (P&V Verzekeringen)
 • Ondervoorzitter: Etienne Bouas-Laurent (AXA Belgium)
 • Gedelegeerd bestuurder: Hein Lannoy (Assuralia)
 • Heidi Delobelle (AG Insurance)
 • Christophe Hamal (Baloise)
 • Philippe Lallemand (Ethias)
 • Martine Magnée (P&V Verzekeringen)
 • Rebecca Ramboer (Protect)
 • Kathleen Van den Eynde (Allianz)
 • Frédéric Van Der Schueren (Belfius Verzekeringen)
 • Jan Van Hove (KBC Verzekeringen)

end faq