Voorzitter en ondervoorzitter

De voorzitter van Assuralia wordt gekozen door de Algemene Vergadering. Het moet iemand zijn die afkomstig is uit één van de leden van Assuralia. Hij of zij zit de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité voor.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigen elk Assuralia in zijn betrekkingen met de overheidsinstanties, de toezichthouders, de aangesloten ondernemingen en derden.

De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder worden bijgestaan door een Directiecomité.

De ondervoorzitter oefent de functies van de voorzitter uit wanneer deze verhinderd is.

De voorzitter is Hans De Cuyper (AG Insurance).

De ondervoorzitster  is Hilde Vernaillen van P&V Verzekeringen / Vivium.

Hans De Cuyper   Hilde Vernaillen