Wat doet Assuralia?

Wat doet Assuralia?

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van haar leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd:

    • Vertegenwoordiging
    • Coördinatie
    • Studie en Overleg
    • Informatie en Bewustmaking (Preventie)
    • Opleiding (Insert)

Assuralia onthoudt zich van elke inmenging in het beheer of de specifieke organisatie van zijn leden en in hun betrekkingen met de verzekerings- en/of herverzekeringstussenpersonen alsook met het publiek.

Naast het behartigen van de belangen van het verzekeringswezen en de uitoefening van  zijn vertegenwoordigende functie neemt Assuralia nog een aantal concrete taken ten dienste van de leden op zich.

Vaak begint de uitoefening van deze taken onder de vleugels van Assuralia, waarna er een organisatie uit groeit, zoals dat het geval is bij Datassur, BOSEC, Ombudsman van de verzekeringen, enzovoort.

Er zijn ook een heel aantal onafhankelijke belangrijke advies- en overlegorganen waarmee Assuralia samenwerkt.