Waarom werken bij Assuralia?

Om een belangrijke sector in constante evolutie te ondersteunen

quote Bernard NL


Verzekeringen zijn iets alledaags, zowel voor particulieren als voor bedrijven en organisaties. Logisch dat wanneer de wereld evolueert, de verzekeringen dat ook doen. Denk maar aan nieuwe technologieën zoals autonome wagens of drones maar evengoed aan een almaar sterker wisselende economische omgeving of wijzigingen in het juridisch kader waardoor het aanpassingsvermogen van onze sector danig op de proef gesteld wordt. Deze evoluties vragen vaak samenwerking en denkwerk op sectorniveau. Assuralia functioneert als gezamenlijk platform van de verzekeringssector om zulke uitdagingen aan te gaan. Meer over de activiteiten van Assuralia, leest u in “Wat doet Assuralia”.

 

Om uzelf te ontplooien binnen een teamgerichte organisatie

quote Phaedra NL

Assuralia is als werkgever aandachtig voor de noden en het potentieel van zijn personeelsleden. Daarom zetten we sterk in op de individuele ontwikkeling van elk personeelslid, zonder daarbij het teamgericht werken uit het oog te verliezen. In ruil voor uw inzet, betrokkenheid en loyaliteit zal Assuralia u coachen, omkaderen en ondersteunen waar het kan, zodat u het beste uit uzelf kan halen en uw doelen van deze van de organisatie kan bereiken.

Naargelang het project of het werkgebied is samenwerking met andere diensten binnen de organisatie onontbeerlijk. Bovendien is er een permanente afstemming met mensen uit de verzekeringssector door middel van afdelingen en commissies.

quote Fred NL

Nederlands en Frans hebben elk een evenwaardige plek op de werkvloer en ook het Engels passeert geregeld de revue.  We hechten veel belang aan meertaligheid, wat zich ook uit in de opleidingsmogelijkheden en het continue leerproces dat werknemers ondervinden aangezien ze dagelijks in contact komen met andere talen.

Omdat het aangenaam werken is in een open structuur op mensenmaat


quote Bart NL

Een beroepsvereniging is anders dan de meeste bedrijven. De structuur van Assuralia is transparant en alle diensten werken samen als een goed geoliede machine. Ongeveer 75 werknemers kunnen rekenen op vlotte collega’s in kleine teams, waardoor Assuralia een organisatie op mensenmaat blijft.

Naast een aantrekkelijk verloningspakket is er ruime aandacht voor welzijn, gezondheid en evenwicht tussen werk en privéleven. Binnen Assuralia kan u zijn wie u bent, wij vinden diversiteit verrijkend. Er is ook ruimte voor initiatief en persoonlijkheid.

 

 

 icoontjes werkenbijassuralia 01  icoontjes werkenbijassuralia 03

Ongeveer 75 werknemers

De jongste is 25, de oudste 65

icoontjes werkenbijassuralia 04 icoontjes werkenbijassuralia 02

Jaarlijks zijn er zo’n 8 kleine en grotere personeelsactiviteiten en 4 edities van het personeelsblad. Beiden worden samengesteld dat door een vrijwilligersteam samengesteld uit collega’s.

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer