Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves
Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval
Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade
Bemiddelingsfiches
Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie vernietigt en vervangt de overeenkomst van 16 mei 2000 met betrekking tot de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd in gevolge een verandering van werkgever”.

Downloads