Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Verklarend lexicon van de begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche.

Opdat de aangeslotene de informatie uit deze pensioenfiche op een correcte wijze kan interpreteren, hebben Sigedis, de beheerder van de overheidsdatabank “aanvullende pensioenen”, en de FSMA, de toezichthouder op de aanvullende pensioenen, een verklarend lexicon opgesteld dat de verschillende begrippen uit de pensioenfiche verduidelijkt. Dit lexicon is beschikbaar onder het luik “mijn aanvullend pensioen” op mypension.be waar je toegang hebt tot je persoonlijk aanvullend pensioendossier of op www.fsma.be (onder het luik “Consumenten”).