Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Individueel recht

 De collectieve arbeidsovereenkomsten rond individuele rechten van werknemers in de verzekeringssector, zoals over minimumbarema’s, werktijd, werkzekerheid, terugbetaling van woon-werkverkeer,…

Arbeids- en loonvoorwaarden

CAO van 8 mei 2017 ter wijziging van de CAO van 19 februari 1979, nr. 5992, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden

Diverse bepalingen van 18 januari 2016 betreffende de koopkracht vanaf 2016

CAO  van 10 oktober 2011 over de toekenning van ecocheques vanaf 2012

Diverse bepalingen  van 10 oktober 2011 betreffende de koopkracht vanaf 2012

CAO  van 4 mei 2009 tot wijziging van de CAO van 5 mei 2008 betreffende de toepassing van een ervaringscoëfficiënt die het leeftijdscriterium vervangt in de barema's van de bedienden en de inspecteurs

CAO  van 5 mei 2008 betreffende de toepassing van een ervaringscoefficient die het leeftijdscriterium vervangt in de barema's van de bedienden en de inspecteurs

Diverse bepalingen van 4 oktober 2007 betreffende de koopkracht (premies, aanpassing van de loonschalen, indexeringssysteem)

CAO  van 20 december 2005 tot toekenning van een recurrente sectorpremie

Diverse bepalingen van 1988 tot 2004: baremaverhogingen en premies gekoppeld aan de sectorakkoorden

CAO  van 19 februari 1979 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden

CAO van 10 januari 1966 betreffende de vaststelling van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de bediende overhandigd wordt

 

Arbeidsduur

Diverse bepalingen  van 13 februari 2014 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht 

CAO van 4 oktober 2007 betreffende de invoering van de alternatieve uurregeling en verschoven uurregelingen (kleine flexibiliteit)

CAO van 21 juni 1999 betreffende de arbeidsduurvermindering

CAO van 19 februari 1979 betreffende de arbeidsduur

 

Vastheid van betrekking

CAO van 2 december 2019 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

CAO betreffende de vastheid van betrekking, gecoördineerd op 6 december 2010

CAO van 30 november 2009 betreffende de beroepsherinschakeling

 

Vervoerkosten

CAO van 13 november 2001 betreffende de mobiliteit

Diverse bepalingen van 25 april 1991 betreffende de vervoerkosten: tussenkomstpercentage

CAO van 14 november 1975 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerkosten van de werknemers

 

Opschorsing van de arbeidsovereenkomst

CAO van 2 december 2019 betreffende de landingsbanen (tijdskrediet eindeloopbaan) voor werknemers met een lange loopbaan

CAO van 5 februari 2018 tot bijwerking van de CAO van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector

CAO van 24 mei 1977 betreffende de opschorting van de arbeid om persoonlijke redenen

 

Verlof

CAO van 4 mei 2020 betreffende het tijdsparen

CAO van 15 oktober 2003 betreffende het vaderschapsverlof

CAO van 13 november 2001 betreffende de jeugdvakantie

CAO van 14 november 1975 betreffende de gewestelijke wettelijke feestdagen

CAO van 14 november 1975 betreffende het conventioneel verlof na bevalling

 

Kredieturen

CAO van 6 november 1973 betreffende de verdeling van de kredieturen aan de werknemers met het oog op hun sociale promotie

 

Agenten

CAO van 19 september 1963 betreffende het statuut van verzekeringsagenten - bedienden

 

Brugpensioen

CAO van 2 december 2019 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan

 

Aanbevelingen

Diverse bepaling van 18 januari 2016 betreffende de loopbaanbegeleiding

Aanbevelingen van 6 oktober 2014 over stresspreventie en -beheer in de verzekeringsondernemingen

Diverse bepalingen van 13 februari 2014 betreffende de loopbaanbegeleiding

Aanbevelingen van 12 november 2012 bettrefende de atypische contracten

Aanbevelingen van 4 april 2011 in verband met de mobiliteit

Aanbeveling van 30 november 2009 betreffende de minimumregels van de ILO

Aanbeveling van 4 februari 2008

Aanbeveling van 13 november 2001 betreffende de mobiliteit

Aanbeveling van 16 mei 1994 betreffende de bedrijfsplannen inzake arbeidsherverdeling

Gemeenschappelijke aanbeveling BVVO-vakbonden ongewenst seksueel gedrag op het werk

Gemeenschappelijke aanbeveling BVVO-vakbonden

 

Aanbevelingen van CP 306

Nachtwerk voor vrouwen

end faq