Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves
Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval
Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade
Bemiddelingsfiches
Nieuwe CAO's verzekeringssector

 

CAO   van 5 februari 2018 tot bijwerking van de CAO van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector

CAO   van 5 februari 2018 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling (outplacement)

CAO   van 5 februari 2018 betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2018

CAO   van 5 februari 2018 betreffende het sectorakkoord 2017-2018

CAO   van 27 juni 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan

CAO   van 27 juni 2017 betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn

CAO  van 27 juni 2017 betreffende de financiering van Fopas voor het jaar 2017

CAO  van 8 mei 2017 ter wijziging van de CAO van 19 februari 1979, nr. 5992, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden