Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Functieclassificaties

De sociale partners uit de verzekeringssector hebben op 21 januari 2011 een protocolakkoord ondertekend dat het resultaat is van de paritaire werkzaamheden inzake sectorclassificatie. Hier ronden de sociale partners uit de verzekeringssector de nieuwe analytische sectorclassificatie af.

In het raam van die nieuwe classificatie hebben de sociale partners de volgende documenten opgesteld:

Lijst met sectorale referentiefuncties

Download de lijst (tweetalig document)

Dit zijn de door de sociale partners als voor de verzekeringssector representatief vastgelegde functies. Het is het eerste document dat opgesteld werd naar aanleiding van het overleg tussen de sociale partners in dit dossier. De functies zijn er geklasseerd volgens familie van beroepen en volgens alfabetische orde van de codes.

Beschrijving van de sectorale referentiefuncties

Download de referentiefunctiebeschrijvingen

Dit zijn de functiebeschrijvingen van iedere referentiefunctie. Voor iedere functiebeschrijving is het gevolgde schema identiek: de benaming van de functie, het doel en de verantwoordelijkheden van de functie, positionering...

Sectorclassificatie

Download het tweetalig document met de sectorclassificaties

Hier zijn de verschillende functies in 8 klassen samengebracht (genummerd van A tot H) na evaluatie en klassering op basis van de overeengekomen beschrijvingen.

Handleiding voor de implementatie in de ondernemingen

Download de handleiding

Dit is een handleiding die de verzekeringsondernemingen moet helpen bij de implementatie van de sectorclassificatie op bedrijfsniveau.

Matrix van de 8 functieniveaus

Download de matrix

Dit is een hulptool die ultiem kan gebruikt worden wanneer de te klasseren bedrijfsfuncties met geen enkele beschrijving van de sectorale referentiefuncties vergelijkbaar zijn. Cf. de handleiding voor verdere informatie over dit document.

Formulier voor intern en extern beroep - model

Download het formulier voor beroep

Bij de implementatie van de classificatie op bedrijfsniveau is het mogelijk dat de werknemer de hem door zijn werkgever toegekende klasse betwist. In dat geval hebben de sociale partners een model van formulier opgesteld dat die werknemer dient in te vullen overeenkomstig de in de handleiding vermelde beroepsprocedure.

Powerpointpresentatie van de informatiesessie van 21 januari 2011

Download de presentatie van de infosessie

De sociale partners hebben een informatiesessie georganiseerd waar de werkgevers- en de werknermersvertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen waren uitgenodigd. Grote opkomst: Meer dan 200 personnen waren aanwezig om van de sectoriële functieclassificatie kennis te nemen.

Huishoudelijk reglement van de paritaire beroepscommissie

Download het huishoudelijk reglement