Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Niet-bindende standaardvoorwaarden

Deze niet-bindende standaardverzekeringsvoorwaarden werden louter ter informatie door Assuralia uitgewerkt en laten de mogelijkheid aan de ondernemingen andere voorwaarden aan te nemen.

Ze werden opgesteld in overeenstemming met de regels inzake het algemene kartelverbod, opgenomen in artikel 101, lid 1 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Ze kunnen als basis dienen voor het opstellen van een verzekeringspolis en zullen aangepast, aangevuld en gewijzigd worden in functie van de aard van het te dekken risico en de specifieke noden van de verzekerde.

Lijst van de niet-bindende standaardvoorwaarden