Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Simulatie vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Elk ongeval is anders. De omstandigheden waarin een ongeval gebeurt, hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop een slachtoffer vergoed wordt voor de lichamelijke schade die hij erdoor opgelopen heeft.

Aansprakelijkheid speelt een rol, het kan al dan niet om een arbeidsongeval of een verkeersongeval gaan, er bestaan verschillende speciale vergoedingsmechanismes zoals die voor de zwakke weggebruiker,... Het kan allemaal een invloed hebben op welke verzekeringen tussenkomen en in welke volgorde.

Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, werkte Assuralia een interactieve module uit. Door enkele vragen te beantwoorden komt u te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Deze interactieve toepassing werkt oriënterend en vrijblijvend. Ze geldt niet als individueel advies maar louter als informatieve leidraad voor wie wil weten hoe lichamelijke letsels na een ongeval opgevangen worden. Dit is een nieuwe stap in de reeks inspanningen van Assuralia ten overstaan van slachtoffers.

Open de module