Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Lessen over verzekeringen op school

Verzekeringen op school, hoe begint u er aan? Rekenen, lezen, wiskunde… Tussen de vele vakken en eindtermen komen “verzekeringen” nergens als apart vak voor en dit hoeft ook niet. Verzekeringen overspannen immers verschillende vakken: wiskunde, recht, economie, bedrijfsbeheer… Ze maken bovendien deel uit van het dagelijkse leven, ook van dat van jongeren, en vormen een stevige hap in elk gezinsbudget. Wie er enige basiskennis over heeft, kan later risico’s beter inschatten en voorkomen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen met de beruchte “kleine lettertjes” of andere misverstanden. 

Beter Zeker, interactieve verzekeringslessen op maat

Om verzekeringen toch aan bod te kunnen laten komen in de derde graad van het secundair onderwijs ontwikkelde Assuralia de website “Beter Zeker”. Zestien- tot achttienjarigen komen immers op die leeftijd in aanraking met verzekeringen door een eerste ervaring met een brommer of auto of een vakantiejob.

Www.beterzeker.be biedt een gratis “hapklare” lessenreeks aan over verzekeringen die zowel leerkrachten als leerlingen kunnen boeien. De lessen zijn interactief opgevat om vertrouwd te raken met basisbegrippen zoals aansprakelijkheid, met de werking van de autoverzekeringen en met de eerste stap naar het beroepsleven.
Elke leraar, ongeacht het vak dat hij geeft, kan de lessenreeks over verzekeringen op de website zelf naar eigen behoeften aanpassen en er met de leerlingen samenwerken, zowel online, als met de beamer of op papier. Probeer het eens en maak kennis met www.beterzeker.be.

Voor wie op het punt staat in het “echte” leven te starten

Aan Franstalige zijde heeft het Centre de Didactique Economique et Sociale van de Universiteit van Namen (www.cedes.be) in zijn aanbod voor leraren economie ook een lessenreeks ontwikkeld in samenwerking met Assuralia om afstuderenden vertrouwd te maken met verzekeringen die zij nodig hebben om met een bedrijfje te beginnen.

Assuralia als partner voor het onderwijs

De inbreng van Assuralia in dergelijke programma’s staat borg voor een objectieve benadering van de verzekeringen, altijd vanuit het oogpunt van de leerling en zonder enige verwijzing naar de sector, een bedrijf of een bepaald aanbod.

Uiteraard staat Assuralia ook open voor leerlingen en studenten die zich rechtstreeks richten tot de beroepsvereniging met vragen over verzekeringen. Wie geen bevredigend antwoord heeft gevonden in het ruime aanbod in bibliotheken en op websites, kan voor diepgaander onderzoek terecht bij de documentatiedienst van Assuralia.