Conventie individuele overdracht van aanvullende pensioenreserves

Deze conventie handelt over de “individuele reserve-overdracht voor aanvullende pensioenen opgebouwd bij een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd bij een verandering van werkgever”.

Interactieve gids vergoeding lichamelijke schade na een ongeval

Door enkele vragen te beantwoorden komt u met deze interactieve gids te weten hoe uw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen u een beroep kunt doen.

Charter tussen raadgevende geneesheren en verzekeraars in het kader van de evaluatie van menselijke schade

De bedoeling van het charter is de bevordering van de goede verstandhouding tussen raadsgeneesheren-experten en de verzekeringsmaatschappijen. Dit in een context van samenwerking, wederzijds begrip, vertrouwen en respect.

Bemiddelingsfiches

De bemiddelingsfiches zijn modellen om aan de klant te bezorgen. Ze volgen de IDD gedragsregels.

Comité arbeidsongevallen

De Belgische arbeidsongevallenwet verplicht iedere werkgever uit de privésector die betaald personeel tewerkstelt (ongeacht of dit een vennootschap, een vereniging, een zelfstandige of zelfs een particulier is), dat hij een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten bij een daartoe erkende verzekeringsonderneming.

Soms ondervindt de werkgever moeilijkheden om een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan. Daarom richtte de sector een comité op dat deze werkgevers een dekking aanbiedt zodat ze in regel zijn met hun wettelijke verplichting.

De oprichting en het beheer ervan berusten op een concept van sectorale solidariteit tussen de verzekeraars.

De verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen worden beheerd in naam van het Comité MPRAO door een daartoe door het Comité aangestelde erkende AO-verzekeraar.
Meer informatie over de werking van dit comité (toegangsvoorwaarden, te volgen procedures, etc.) is te vinden op http://www.ao-comite-at.be/.