Gedragsregels van de verzekeringsonderneming

Deze gedragscode bevat de regels die de verzekeringsondernemingen willen naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, namelijk de verbruikers, de tussenpersonen, de concurrentie, de personeelsleden, de aandeelhouders en de overheid.

Door zich in die relaties integer, loyaal en eerlijk op te stellen, bevordert de verzekeringsonderneming het imago van een sector die overigens nauw betrokken is bij de maatschappelijke problemen en dus het algemeen belang.

Lees de gedragsregels van de verzekeringsonderneming