Sectorcode inzake de distributie van financiële producten

Deze gedragsregels over de distributie van financiële producten kwamen tot stand door overleg tussen de tussenpersonen en de verzekeringsondernemingen.
Ze beschrijven onder meer de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Deze gedragsregeles hebben de bedoeling:

  • een toelichting te geven bij de wettelijke en reglementaire bepalingen 
  • in voorkomend geval, de aandacht te vestigen op de sectorrichtlijnen die in dit kader worden beschouwd als een eerlijke handelspraktijk; 
  • de rol van elke betrokken marktspeler te omschrijven.

Lees de tekst van de gedragsregels