Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen

Op 1 februari 2018 treedt een nieuwe gedragscode van Assuralia in werking over financiële infofiches voor individuele levensverzekeringen. Deze gedragscode vervangt de bestaande gedragscode uit 2007 inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen die uitdovend was in aanloop naar de toepassing van de PRIIPs-Verordening. De nieuwe gedragscode legt financiële infofiches op voor zuivere overlijdensverzekeringen, pensioenspaar- en langetermijnspaarverzekeringen die door de leden van Assuralia worden gecommercialiseerd op de Belgische markt. Daarnaast voorziet de PRIIPs-Verordening vanaf 1 januari 2018 gestandaardiseerde infofiches voor de (overige) spaar- en beleggingsverzekeringen.

Lees de gedragsregels