Op 1 oktober 2020 treedt een nieuwe gedragscode in werking die ‘infofiches tweede pijler’ invoert. Het gaat om sectoraal gestandaardiseerde precontractuele informatiefiches voor pensioenproducten van de individuele tweede pijler, meer bepaald het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of voor Werknemers (VAPW) en de individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon of voor zelfstandige bedrijfsleiders. De (toekomstige) verzekeringnemer kan zich zo informeren over de belangrijkste eigenschappen van een verzekeringsproduct en kan gelijkaardige producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijken.

Download de tekst van de gedragscode